Harmonogram wypłat zasiłków z pomocy społecznej na konta oraz w kasie Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie (ul. Dworcowa 4, 77-424 Zakrzewo)

  • sierpień 2022 r. – dnia 24-go sierpnia
  • wrzesień 2022 r. – dnia 23-go września
  • październik 2022 r. – dnia 26-go października