Wypłat świadczeń z pomocy społecznej 2023

  • styczeń 2023 r. – dnia 26-go stycznia
  • luty 2023 r. – dnia 24-go lutego
  • marzec 2023 r. – dnia 24-go marca
  • kwiecień 2023 r. – dnia 26-go kwietnia
  • maj 2023 r. – dnia 25-go maja
  • czerwiec 2023 r. – dnia 27-go czerwca
  • lipiec 2023 r. – dnia 27-go lipca
  • sierpień 2023 r. – dnia 25-go sierpnia
  • wrzesień 2023 r. – dnia 26-go września


Powyższe terminy wypłat mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
Wpłaty na rachunek świadczeniobiorcy mogą nastąpić w terminie późniejszym od wskazanego w powyższym terminarzu, w zależności od księgowania środków u odbiorcy przelewu
w danym banku.