"W siedzibie Klubu Senior+ odbyło się kolejne spotkanie zakrzewskiego Klubu Rodziny, który utworzony został w ramach projektu „Razem dla mieszkańców Gminy Zakrzewo – utworzenie Klubu Seniora i wsparcie dla rodzin!”

Całoś artykułu dostepny jest na stronie Urządu Gminy w Zakrzewie pod adresem https://www.zakrzewo.org.pl/1,1671,klub-rodziny-dziala-pelna-para.html

Dokumenty do pobrania w siedzibie GOPS lub w zakładce - Dokumenty do pobrania