• Pomoc Społeczna
1

Oświadczenie - dochody i wydatki[PDF]

2
Oświadczenie - pod odpowiedzialnością karną [PDF]
3

Podanie o pomoc GOPS Z-WO[PDF]

4
Zaświadczenie lekarskie[PDF]
5
Zaświadczenie o wynagrodzeniu[PDF]
 
  • Fundusz alimentacyjny
1
Oświadczenie o osobach zobowiązanych do alimentacji FA[PDF]
2

Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów (aktualizacja na 16.06.2020 r. - zmiany merytoryczne, tj. Dostosowanie do zmian prawnych)[PDF]

3

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu[PDF]

4

Oświadczenie gospodarstwo rolne FA[PDF]

6

Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów (aktualizacja na 16. 06. 2020 r. - zmiany niemerytoryczne, tj. Niewynikające ze zmian prawnych)[PDF]

6

Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów (aktualizacja na 16. 06. 2020 r. - zmiany niemerytoryczne, tj. Niewynikające ze zmian prawnych)[PDF]

7

 Oświadczenie RODO[PDF]

 
  • Świadczenia rodzinne
1

    RODO[PDF]

 
  • Becikowe
1

Oświadczenie gospodarstwo rolne o jednorazową  zapomogę[PDF]

2

Oświadczenie[PDF]

3

Oświadczenie ilości miesięcy, w których osiągany był dochód[PDF]

4

Oświadczenie RODO[PDF]

6

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych n(3)[PDF]

6

Wzór zaświadczenia lekarskiego[PDF]

7

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (aktualizacja na 16.06.2020 r. - zmiany merytoryczne, tj. Dostosowanie do zmian  prawnych)[PDF]

 
  • Zasiłek pielęgnacyjny
1

   Wzór o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego[PDF]

 
  • Świadczenie pielęgnacyjne
1

Oświadczenie istyt całod utrz śp[PDF]

2

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (aktualizacja na 16.06.2020 r. - zmiany merytoryczne, tj. Dostosowanie do zmian prawnych)[PDF]

 
  • Specjalny zasiłek opiekuńczy
2

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych n(2)[PDF]

2

Oświadczenie gospodarstwo rolne SZO[PDF]

3

Oświadczenie instytucj cał utrz SZO[PDF]

4

 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (aktualizacja na 16.06.2020 r. - zmiany merytoryczne, tj. Dostosowanie do zmian prawnych)[PDF]

 
  • Zasiłek rodzinny
1

Oświadczenie[PDF]

2

Oświadczenie ilości miesięcy, w których osiągany był dochód[PDF]

3

Oświadczenie RODO[PDF]

4

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych[PDF]

5

Oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego ZR[PDF]

7

Oświadczenie urlop wychowawczy ZR[PDF]

8

Oświadczenie instyt zapewn całodobowe utrzymanie ZR[PDF]

9

Wniosek o zasiłek rodzinny[PDF]

10

INSTRUKCJA Wniosek o zasiłek rodzinny[PDF]