• Pomoc Społeczna
1

Oświadczenie - dochody i wydatki[PDF]

2
Oświadczenie - pod odpowiedzialnością karną [PDF]
3

Podanie o pomoc GOPS Z-WO[PDF]

4
Zaświadczenie lekarskie[PDF]
5
Zaświadczenie o wynagrodzeniu[PDF]
6
Podanie o pomoc na dożywianie dzieci[PDF, 377.34 KB]
 
  • Fundusz alimentacyjny
1
Wniosek o ustalenie prawa do świdczeń z funduszu alimentacyjnego [PDF]
2
Oświadczenie o osobach zobowiązanych do alimentacji FA[PDF]
3

Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów (aktualizacja na 16.06.2020 r. - zmiany merytoryczne, tj. Dostosowanie do zmian prawnych)[PDF]

5

Oświadczenie gospodarstwo rolne FA[PDF]

5

Oświadczenie gospodarstwo rolne FA[PDF]

6

Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów (aktualizacja na 16. 06. 2020 r. - zmiany niemerytoryczne, tj. Niewynikające ze zmian prawnych)[PDF]

7

Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów (aktualizacja na 16. 06. 2020 r. - zmiany niemerytoryczne, tj. Niewynikające ze zmian prawnych)[PDF]

8

 Oświadczenie RODO[PDF]

 
  • Świadczenia rodzinne
1

    RODO[PDF]

 
  • Becikowe
1

Oświadczenie gospodarstwo rolne o jednorazową  zapomogę[PDF]

3

Oświadczenie ilości miesięcy, w których osiągany był dochód[PDF]

3

Oświadczenie ilości miesięcy, w których osiągany był dochód[PDF]

4

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych n(3)[PDF]

6

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka [PDF]

6

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka [PDF]

 
  • Zasiłek pielęgnacyjny
1

   Wzór o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego[PDF]

 
  • Świadczenie pielęgnacyjne
1

Oświadczenie istyt całod utrz śp[PDF]

2

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (aktualizacja na 16.06.2020 r. - zmiany merytoryczne, tj. Dostosowanie do zmian prawnych)[PDF]

 
  • Specjalny zasiłek opiekuńczy
1

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych n(2)[PDF]

3

Oświadczenie instytucj cał utrz SZO[PDF]

3

Oświadczenie instytucj cał utrz SZO[PDF]

4

 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego [PDF]

 
  • Zasiłek rodzinny
2

Oświadczenie ilości miesięcy, w których osiągany był dochód[PDF]

2

Oświadczenie ilości miesięcy, w których osiągany był dochód[PDF]

4

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych[PDF]

4

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych[PDF]

8

Oświadczenie instyt zapewn całodobowe utrzymanie ZR[PDF]

8

Oświadczenie instyt zapewn całodobowe utrzymanie ZR[PDF]

9

Wniosek o zasiłek rodzinny[PDF]

10

INSTRUKCJA Wniosek o zasiłek rodzinny[PDF]

  • Dodatek węglowy
1
Dodatek węglowy [PDF, 223KB]
2
RODO [PDF, 225KB]
  • Dodatek osłonowy
1
Wniosek [PDF, 257KB]
2
Oświadczenie RODO [PDF, 107KB ]
  • Karta Dużej Rodziny
1
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu [PDF, 100KB]
2
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej-KDR-01-3 [PDF, 80KB ]
3
Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka-ZKDR-02 [PDF, 78KB ]
4
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej-ZKDR-03-21 [PDF, 79KB ]
5
Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych-ZKDR-04 [PDF, 100KB ]