Ogłoszenie - wydawanie żywności

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje, że w dniach od 15.03.2022 r. do 17.03.2022 r. w następujących godzinach: od 8:00 do 15:00 wydawana będzie żywność dla osób posiadających aktualne skierowania z GOPS w Zakrzewie

Dodatek Osłonowy

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy Gminy Zakrzewo składają w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie

Do góry