Stypendium szkolne

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje, że od 1 września 2023 r. przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolne. Wnioski dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

Uwaga!!! Zmiana kryterium dochodowego do Pomocy Żywnościowej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie, informuje że od dnia 15 maja 2023 r. zmianie uległy Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD Podprogram 2021 Plus. Zmiana dotyczy kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy w formie żywności.

Do góry