Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Zakrzewie informuje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Aplikacja umożliwia m. in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Przewodniczący
Zespołu Interdyscyplinarnego w Zakrzewie
/-/ Blanka Duda

1
Baza teleadresowa [PDF,205KB]