Dodatek energetyczny przysługuje osobom pobierającym dodatek mieszkaniowy,  przyznawane na podstawie ustawy - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385) . Aktualna wysokość dodatku energetycznego ustalona jest na podstawie Obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od 01 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. (M.P. z 2022 r. poz. 419) i wynosi:

  1. dla osoby samotnie gospodarującej – 13,38 zł
  2. dla gospodarstwa domowego liczącego od 2 os. do 4 os. – 18,58 zł
  3. dla gospodarstwa domowego liczącego powyżej 5 os. – 22,30 zł