Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przysługuje osobom pobierającym dodatek mieszkaniowy,  przyznawane na podstawie ustawy - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) . Aktualna wysokość dodatku energetycznego ustalona jest na podstawie Obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od 01 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 393) i wynosi:

  1. dla osoby samotnie gospodarującej – 12,09 zł
  2. dla gospodarstwa domowego liczącego od 2 os. do 4 os. – 16,79 zł
  3. dla gospodarstwa domowego liczącego powyżej 5 os. – 20,15 zł