Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zakrzewie

ul. W. Szczepańskiego 4
77-424 Zakrzewo

Kierownik: Monika Przybyła

adres  e-mail: gops@zakrzewo.org.pl
telefon: 67 266 73 74

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynny:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek- Piątek: 7:00 - 15:00

# numer wewnętrzny
Kierownik wew.  1
Starszy pracownik socjalny Blanka Duda wew.  2
Pracownik socjalny Magdalena Jabłońska wew.  2
Starszy pracownik socjalny Katarzyna Sierechan wew.  3
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny wew.  4
Księgowość wew.  5
Do góry