TERMINY DYŻURÓW CERTYFIKOWANY SPECJALISTA
PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ mgr Krzysztof Staniewski 2023 ROK

Specjalista psychoterapii uzależnień mgr Krzysztof Staniewski przyjmuje po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu konkretnego dnia i godziny konsultacji.
Zapraszamy do rejestracji telefonicznej pod numerem 695 676 016.