Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień mgr Krzysztof Staniewski
 
Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień mgr Krzysztof Staniewski w 2024 r. przyjmuje po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu konkretnego dnia i godziny konsultacji.

Kontakt do specjalisty nr tel. +48 695 676 016
e-mail: krzysztof.staniewski@wp.pl

Do góry