1. Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa
 2. Bezpłatna linia wsparcia psychologicznego

Zespół Interdyscyplinarny

W skład powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą członkowie:

 1. Monika Przybyła – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie
 2. Blanka Duda – starszy pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie
 3. Katarzyna Sierechan – starszy pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie
 4. Adriana Borucka - pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie
 5. Andrzej Winiarski – dzielnicowy gminy Zakrzewo
 6. Aleksandra Małolepsza – członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie
 7. Alicja Groszczyk - pedagog Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie
 8. Piotr Buława - pedagog Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie
 9. Krystyna Zdrenka – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Wiśniewce
 10. Hanna Lalik – członek Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zakrzewie
 11. Monika Brzezińska – pielęgniarka środowiskowa w Zakrzewie

Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest Blanka Duda.

Zespół interdyscyplinarny został powołany w celu współpracy różnych instytucji w celu udzielenia pomocy osobie lub rodzinie, w której istnieje podejrzenie przemocy z terenu gminy Zakrzewo.
Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1249)

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie i podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią,
 3. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.


Zespół interdyscyplinarny ma prawo inicjować interwencje w środowisku dotkniętym przemocą.

Jeśli w Waszym otoczeniu znajduje się osoba lub rodzina, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Was i uważacie, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy, zgłoście to do Zespołu Interdyscyplinarnego za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie lub do Posterunku Policji w Lipce Tel. 67 265 03 60

Zarówno osoby prywatne jak i przedstawiciele różnych instytucji zauważające problem przemocy w rodzinie mogą zgłosić do Zespołu konieczność podjęcia działań.

Zgłoszeń można dokonać pisemnie na adres Zespołu Interdyscyplinarnego w Zakrzewie lub telefonicznie (telefon/ fax.) 67-266-73-74

Zgłoszenie kierowane do Zespołu Interdyscyplinarnego może być także anonimowe.   
 Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” – 0 801 12 00 02

Gdzie można znaleźć pomoc

 1. Policja – 997 ;
 2. Poradnia Leczenia Uzależnień – Złotów, ul. Szpitalna 28 (szpital powiatowy), tel. 67 263 22 33 w. 307, pn.-wt.: 16.00-20.00;
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. E.J. Osmańczyka 7, 77-424 Zakrzewo, Tel. 67 266 73 74, pn. 8:00 -16:00, wt.–pt. 7:00–15:00
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Złotów Al. Piasta 32, tel. 67 203 22 65 , pn.-pt.: 8.00-15.00;
 5. Kuratorzy Sądu Rejonowego w Złotowie – ul. M. Konopnickiej 15, tel. 67 263 29 16, godz. 8.00-16.00;
 6. Prokuratura – Złotów, ul. M. Konopnickiej 15, tel. 67 263 26 42
 7. Pedagodzy szkolni – szkoły podstawowe i gimnazjum;
 8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – Złotów, ul. Norwida 10, tel. 67 263 21 03, pn.-pt. 8.00 – 15.00.

Procedury dotyczące przeciwdziałania  realizowane przez placówki ochrony zdrowia
Przypadki przemocy fizycznej można zgłaszać:

 1. W dni powszednie  do godz. 18:00 do lekarza rodzinnego
 2. W dni powszednie  po godz. 18:00 do opieki nocnej Szpitala Powiatowego w Złotowie,
 3. W niedziele i święta do opieki nocnej Szpitala Powiatowego w Złotowie,
 4. W razie nagłego poważnego lub ciężkiego urazu do oddziału ratunkowego Szpitala Powiatowego w Złotowie.

Lekarz rodzinny wydaje zaświadczenie o stanie zdrowia
Lekarz wyznaczony przez Sąd dokonuje obdukcji.

Nauczyciel, który na podstawie zauważalnych śladów na ciele dziecka, poweźmie podejrzenie, że dziecko może być ofiarą przemocy fizycznej zobowiązany jest zgłosić problem do sądu.