Świadczeniami rodzinnymi  są zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia  opiekuńcze: specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie rodzicielskie i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.