• Blanka Duda – pracownik socjalny
  • Katarzyna Sierechan – starszy pracownik socjalny
  • Adriana Borucka – pracownik socjalny
  • Izabela Posieczek – pracownik socjalny (w zastępstwie)
  • Magdalena Jabłońska - pracownik socjalny (w zastępstwie)