Pracownicy:
  • Blanka Duda – starszy pracownik socjalny
  • Katarzyna Sierechan – starszy pracownik socjalny
  • Adriana Borucka – pracownik socjalny
  • Magdalena Jabłońska - pracownik socjalny (w zastępstwie)
Rejony:
  • Rejon I – Zakrzewo
  • Rejon II – Nowy Głomsk, Głomsk, Poborcze, Stara Wiśniewka, Nowa Wiśniewka, Czernice, Ługi, Prochy
  • Rejon III – Drożyska Małe, Drożyska Średnie, Drożyska Wielkie, Kujan, Kujanki, Śmiardowo Złotowskie, Osowiec, Wersk