Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zakrzewie
ul. Osmańczyka 7
77-424 Zakrzewo

Kierownik: Monika Przybyła

adres  e-mail: gops@zakrzewo.org.pl
telefon: 67 266 73 74

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynny:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek- Piątek: 7:00 - 15:00

# numer wewnętrzny
Pracownicy socjalni wew. 21/23
Księgowość wew. 22
Świadczenia rodzinne i wychowawcze
wew. 24