Świadczenie wychowawcze

Szanowni Państwo,

 

        Informujemy, że realizatorem programu "Rodzina 500+" na terenie Gminy Zakrzewo będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie.


W ramach programu wypłacane będzie świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł. Świadczenie to przysługiwać będzie niezależnie od dochodu rodziny na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 800 zł netto (lub 1200 zł w rodzinach z niepełnosprawnym dzieckiem) otrzymają to świadczenie także na pierwsze dziecko.

Więcej szczegółów dotyczących nowego świadczenia znajduje się także na stronie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wyjasniamy-krok-po-kroku

 


 

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy