Informację o wypłacie dodatku osłonowego

Informację o wypłacie dodatku osłonowego

Wypłata pierszej raty dodatku osłonowego!

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje,
że wypłata pierwszej raty dodatków osłonowych odbędzie się w dniu:

    30 marca 2022 r. - przelewy na rachunek bankowy wskazany  we wniosku przez wnioskodawcę.

Wnioskodawcy, którzy nie wskazali we wniosku adresu e-mail, a tym samym nie otrzymali informacji o przyznaniu dodatku osłonowego mogą odebrać informację osobiście
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie (ul. E. J. Osmańczyka 7, 77-424 Zakrzewo) w biurze nr 1.

Do góry