Informacja dotycząca dodatku węglowego

Informacja dotycząca dodatku węglowego

W związku ze złożonymi wnioskami o przyznanie dodatku węglowego informuję, że rozpatrzenie wszystkich złożonych dotychczas wniosków o ten dodatek ulega przedłużeniu do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Przyczyną przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosków o przyznanie dodatku węglowego jest bardzo duża ilość wniosków złożonych w krótkim czasie oraz oczekiwanie na środki finansowe w celu wypłaty ww dodatków.

Do góry