Dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych

Dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych

W związku z nowelizacją ustawy o dodatku węglowym oraz ustawy o dodatku dla gospodarstw domowych, wnioski do 30 listopada 2022 r. ponownie mogą złożyć:

  1. wnioskodawcy, którzy nie otrzymali dodatku z uwagi na fakt złożenia drugiego lub kolejnego wniosku pod tym samym adresem.

    W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania, a przeprowadzony wywiad środowiskowy ustali zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych, którzy korzystają z oddzielnych lub współdzielonych źródeł ciepła – dodatek węglowy przysługuje dla każdego gospodarstwa domowego.
     
  2.  wnioskodawcy, którzy nie zgłosili głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) w terminie do dnia 11 sierpnia 2022 r. i z tego powodu otrzymali decyzję odmowną.
Źródło ogrzewania zostanie potwierdzone wywiadem środowiskowym w miejscu zamieszkania.

Do góry