Zmiana terminu wypłat dodatku dla gospodarstw domowych

Zmiana terminu wypłat dodatku dla gospodarstw domowych

Zmiana terminu wypłat dodatku dla gospodarstw domowych

W związku ze złożonymi wnioskami o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie, informuje, że wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

 Z up. WÓJTA GMINY ZAKRZEWO
(-) Monika Przybyła
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zakrzewie

Do góry