Uwaga!!! Zmiana kryterium dochodowego do Pomocy Żywnościowej

Uwaga!!! Zmiana kryterium dochodowego do Pomocy Żywnościowej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie, informuje że od dnia 15 maja 2023 r. zmianie uległy Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD Podprogram 2021 Plus. Zmiana dotyczy kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy w formie żywności.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie, informuje że od dnia 15 maja 2023 r. zmianie uległy Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD Podprogram 2021 Plus. Zmiana dotyczy kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy w formie żywności.

Nowa kwota kryterium dochodowego wynosi 235 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 1.826,60 zł
  • dla osoby w rodzinie – 1.410,00 zł

Jednocześnie informuje, że cały czas trwa kwalifikowanie osób chętnych do skorzystania z w/w pomocy. Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do GOPS w Zakrzewie.

Kierownik GOPS Zakrzewo
(-) Monika Przybyła

 

Ostatnie informacje

Do góry