Stypendium szkolne

Stypendium szkolne

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje, że od 1 września 2023 r. przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolne. Wnioski dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

Wnioski można składać wyłącznie do dnia 15 września 2023 r.
 
Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są rodzic lub pełnoletni uczeń.
Wysokość dochodu w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kwoty 600,00 zł na osobę w rodzinie.
 
STYPENDIUM SZKOLNE NIE PRZYSŁUGUJE:
- dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne (tj. dzieci w wieku 3-5 lat)
- dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej (tzw. „ZERÓWKA”)
 
                                                                                                                                                        Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                                                      w Zakrzewie
                                                                                                                                                      (-) Monika Przybyła

Do góry