Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus - efekty

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus - efekty

 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKRZEWIE z terenu województwa wielkopolskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Pile realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa
w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny, mleko UHT, szynka wieprzowa mielona, cukier biały, olej rzepakowy, o wadze min. 12,5 kg.  
Pomoc żywnościowa trafiła do 415 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Zakrzewo.

Osobom potrzebującym przekazaliśmy 5,39500 ton żywności w formie 415 paczek żywnościowych.  

 

Ostatnie informacje

Do góry