NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023 ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023 ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

1.Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.
 

Wnioski o zasiłek rodzinny z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2022/2023 (trwający od 01.11.2022r. do 31.10.2023r.) można składać:

  • elektroniczne od 1 lipca 2022r.
  • w formie papierowej od 1 sierpnia 2022r. w  siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłki rodzinne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

  • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku,
  • od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
  • od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje  do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza  kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.
 
2.Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
 

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2022/2023 (trwający od 01.10.2022r. do 30.09.2023r.) można składać:

  • elektroniczne od 1 lipca 2022r.
  • w formie papierowej od 1 sierpnia 2022r. w  siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

  • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października tego roku,
  • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku,
  • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia danego roku.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom uprawnionym do alimentów, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna (co potwierdza zaświadczenie komornika sądowego
 lub informacja sądu) oraz dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 900,00 zł miesięcznie.

Druki wniosków i niezbędne załączniki dostępne są w siedzibie Ośrodka i na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie w zakładce dokumenty do pobrania


 Kierownik GOPS Zakrzewo
/-/ Monika Przybyła

Do góry