Dystrybucja żywności POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

Dystrybucja żywności POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje, że w dniach od 14 czerwca 2023 r. do 15 czerwca 2023 r. w godzinach: od 8:00 do 14:30 wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus, dla osób posiadających aktualne skierowania z GOPS w Zakrzewie. Jednocześnie informuje, że dystrybucja żywności będzie prowadzona według wcześniej ustalonej z Państwem godziny odbioru żywności. Proszę o odbiór żywności w wyznaczonym czasie.    

Kierownik GOPS Zakrzewo
(-) Monika Przybyła

Do góry