Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można złożyć od dnia 17 sierpnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie. Ostatecznym terminem złożenia wniosku jest 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej  lub drogą elektroniczną, czyli przez system ePUAP. Wnioski mogą składać mieszkańcy budynków wpisanych lub zgłoszonych do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Wniosek o dodatek węglowy - Dokumenty do pobrania

Do góry