Terminy dyżurów terapeuty uzależnień w 2020 roku

TERMINY DYŻURÓW TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ MGR KRZYSZTOFA STANIEWSKIEGO W 2020 R.
 

1. 28 stycznia 2020 – od 15:30
2. 25 lutego 2020 – od 15:30
3. 31 marca 2020 – od 15:30
4. 28 kwietnia 2020 – od 15:30
5. 26 maja 2020 – od 15:30
6. 30 czerwca 2020 – od 15:30
7. 25 sierpnia 2020 – od 15:30
8. 29 września 2020 – od 15:30
9. 27 października 2020 – od 15:30
10. 24 listopada 2020 – od 15:30
11. 29 grudnia 2020 – od 15:30

 

Kontakt do terapeuty tel +48 695676016,
e-mail: krzysztof.staniewski@wp.pl

 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Zakrzewie (Dom Seniora),
ul. Wacława Szczepańskiego 1, 77-424 Zakrzewo.

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy