Przemoc wobec najbliższych jest przestępstwem !

PRZEMOC WOBEC NAJBLIŻSZYCH JEST PRZESTĘPSTWEM!

REAGUJ NA PRZEMOC!

 

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny lub osoba potrzebują pomocy, zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do koordynatora Zespołu Interdyscyplinarnego bądź do pracownika socjalnego w celu  zweryfikowania zaistniałego problemu rodziny.

Zgłoszenia kierowane do Zespołu Interdyscyplinarnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie mogą być anonimowe. Każda docierająca do nas informacja będzie sprawdzona.

 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Zakrzewie              
/-/ Iwona Piątkowska

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy