Aktualności
2019-08-19

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożeny Borys-Szopa z dnia 23 lipca 2019r.  informuje
o zwiększonej częstotliwości wypłat świadczeń wychowawczych  500+ w miesiącach sierpień- wrzesień 2019r

2019-07-24

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie

2019-07-15

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKRZEWIE
                ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

2019-07-14

INFORMACJA
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny księgowy

2019-07-03
2019-06-18

Od 1 lipca 2019r. Program Rodzina 500+ na każde dziecko

2019-06-03

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie poszukuje kandydata na stanowisko:

Pracownik socjalny (na zastępstwo).

2019-05-22

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie poszukuje kandydata na stanowisko:

Pracownik socjalny (na zastępstwo).

2019-04-15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie, informuje, że wypłaty świadczenia wychowawczego ( 500+) w miesiącu kwietniu 2019 roku zostaną zrealizowane we wcześniejszym, terminie, tj. 17-stego kwietnia, (zarówno wypłaty na konto jak i do kasy w SBL Zakrzewo) tak, aby świadczenie dotarło do Państwa jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi.

Jednocześnie informujemy, że terminy  wypłat świadczeń rodzinnych w miesiącu kwietniu pozostają bez zmian ( konto – 24-go kwietnia, kasa – 25-go kwietnia). 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Zakrzewie

Iwona Piątkowska

 

2019-01-15

2018-12-13

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie  informuje, że wypłaty świadczeń wychowawczych  „500 +”  w miesiącu grudzień 2018r. wypłacane będą w trzech transzach, dnia 17, 18, 21 grudnia 2018r. Dokładamy wszelkich starań aby wypłata należnych rodzinom świadczeń wychowawczych, nastąpiła jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia.

2018-07-12

2018-04-10
2018-04-09

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze  na wolne stanowisko pracy referent do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie

2018-03-30

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIEMNTACYJNEGO

2017-12-20

Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania klientów na terenie Gminy  Zakrzewo od dnia 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

2017-11-29

Informacja o zwyborze oferty najkorzystniejszej na „Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych

2017-11-28

Informacja o złożonych ofertach o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług opiekuńczych,  specjalistycznych  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania klientów na terenie Gminy  Zakrzewo od dnia 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.”

2017-11-20

Świadczenie usług opiekuńczych,  specjalistycznych  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania klientów na terenie Gminy  Zakrzewo od dnia 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

2017-09-26

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.    

2017-08-10

Komunikat ws. wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zmiany od 1 sierpnia 2017 r.

2017-07-12

Szanowni Państwo,

        Informujemy, iż realizacją świadczenia wychowawczego, czyli "Rodzina 500+" dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Zakrzewo zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie ul. E.J. Osmańczyka 7.

Nowe wnioski na okres zasiłkowy 2017/2018 (trwający od 01 października 2017 r. do 30 września 2018 r.) zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz. 195 z późn. zm.) przyjmowane będą od 01 sierpnia 2017 r

2017-06-28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje, że od dnia 1 lipca 2017 roku odbywać się będzie kwalifikacja beneficjentów z terenu Gminy Zakrzewo do odbioru żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2017

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy