Aktualności
2017-09-26

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.    

2017-08-10

Komunikat ws. wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zmiany od 1 sierpnia 2017 r.

2017-08-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie  informuje, że w terminie od 1 września do 15 września 2017 r. (w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz do 15 października 2017 r. (w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych), przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018.

2017-07-12

Szanowni Państwo,

        Informujemy, iż realizacją świadczenia wychowawczego, czyli "Rodzina 500+" dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Zakrzewo zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie ul. E.J. Osmańczyka 7.

Nowe wnioski na okres zasiłkowy 2017/2018 (trwający od 01 października 2017 r. do 30 września 2018 r.) zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz. 195 z późn. zm.) przyjmowane będą od 01 sierpnia 2017 r

2017-06-28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje, że od dnia 1 lipca 2017 roku odbywać się będzie kwalifikacja beneficjentów z terenu Gminy Zakrzewo do odbioru żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2017

2016-12-07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty BIP 06.12.2016 na świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi od dnia 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

2016-11-28

Informacja o złożonych ofertach o udzielenie zamówienia póbliczenego na "Świadczenie usług opiekuńczych,  specjalistycznych  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania klientów na terenie Gminy  Zakrzewo od dnia 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r."

2016-11-17
2016-08-16
Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy